EkoMedico - laser Štampaj E-pošta


Soft laser za fotobiostimulaciju. Opremljen sondama različitih talasnih dužina i snaga. Koristi se u Fizikalnoj medicini, Dermatologiji, Kozmetici, Stomatologiji, Ginekologiji i Veterini. Slobodno zadavanje parametara terapije ili izbor ogdovarajuće djagnoze, pri čemu aparat sam postavlja parametre terapije. Umemorisani terapijski protokoli za preko 100 oboljenja. Grafički prikaz tretiranih tačaka i regije.

Detaljnije (preuzmi PDF)
Ažurirano ( 20.08.2013 )
 

Stomatologija

Laser Laser
Jontoforeza Jontoforeza

Ginekologija

Laser Laser
Magnet Magnet