EkoMedico-H Štampaj E-pošta
Aparat EkoMedico-H namenjen je za elektroterapiju srednjefrekventnim strujama. Za razliku od Interferentnih struja koje su amplitudno modulisane, kod ove vrste terapije struje su frekventno modulisane, sa konstantnom amplitudom.
Za postizanje bio-električnog efekta (Indukcija akcionog potencijala u pobuđenim ćelijama) neophodno je primeniti amplitudno modulisane struje (pravougaone, eksponencijalne, interferentne, TENS).
Za postizanje bio-hemijskog efekta (uzrokovan bio-fizičkim mehanizmom kao što je podrhtavanje, rotacija i oscilovanje jona i molekula), potrebno je koristiti srednje-frekventne struje nemodulisane po amplitudi.
Indikacije: Osteoporoza, Hronični, posttraumatski i postoperativni bol, Polineuropatija, Osteoartritis zglobova, Radikularni sindrom, Migrena, Dekubitus, Spazam mišića, Atrofija, Poboljšanje lokalne cirkulacije, Prevencija tromboflebitisa….

Ažurirano ( 12.01.2014 )
 

Stomatologija

Laser Laser
Jontoforeza Jontoforeza

Ginekologija

Laser Laser
Magnet Magnet